NEMAČKI OVČAR, PAS za sva vremena

Inteligentan, samouveren, uravnotežen i poslušan ljubimac stabilnog karaktera i istančanog instinkta, odličan pomoćnik i zaštitnik porodice

Fotografije Pixabay

Nemački ovčar isprva je bio gajen da bi čuvao ovce, ali je, zahvaljujući psihičkoj stabilnosti i sposobnosti učenja, brzo dobio “službu” u vojsci i policiji.

Prvi nemački ovčar upisan u rodovnu knjigu i ujedno temelj daljeg odgajanja bio je Hornd von Grafrat. On je paren četiri puta sa kujom izvanrednog porekla Frajen fon Grafrat. Iz te “veze” su nastajali potomci koji su sistemski selektovani za uzgoj. Favorizovani su psi sa kratkom dlakom, a duga dlaka proglašena je diskvalifikacionom manom.

Ljubitelji i odgajivači dugodlakih nemačkih ovčara nisu dozvolili da se zaboravi rasno nasleđe njihovih pasa. Oni su imali izvanredno poreklo i odlične osobine. Zahvaljujući upornosti odgajivača, prihvaćen je predlog izmene standarda rase za varijetet dugodlakog nemačkog ovčara. Međunarodna kinološka federacija (FCI) je 10. avgusta 2010. usvojila novi standard rase. Po njemu postoje dva tipa nemačkog ovčara: kratke oštre dlake i duge oštre dlake, oba sa razvijenom poddlakom. Ocenjivanje, rangiranje i nominovanje za titule obavlja se posebno po razredima, u zavisnosti od tipa, a isti uslovi važe i na uzgojnim pregledima. Dozvoljeno je parenje između jedinki istog tipa, čiji se potomci upisuju u odgovarajuću rodovnu knjigu, u skladu sa tipom dlake.

Visina mužjaka 60 – 65 cm, težina od 30 – 40 kg

Visina ženke 55 – 60 cm, težina od 22 – 32 kg

Temperament

Nemački ovčar je uravnotežen i smiren, siguran u sebe, dobre naravi i poslušan, ali i oprezan. Ima dobar instinkt i samouveren je, što ga čini podesnim pratiocem, čuvarem, zaštitnikom i goničem stoke.

Zdravlje

Psi ove rase generalno su zdravi i otporni. Životni vek im je od 12 do 14 godina. Zdravstveni problemi se ponekad javljaju tokom rasta i u vezi su sa razvojem koštanog sistema. Važna je pravilna i izbalansirana ishrana štenaca i mladih pasa. Jedinke koje se koriste u uzgoju moraju imati pregled kukova za displaziju i DNK analize. Obavezna je i uzgojna dozvola koja se dobija nakon posebnih pregleda.

Standard

NEMAČKI OVČAR [FCI No. 166], originalni naziv rase DEUTSCHER SCHAEFERHUND

Zemlja porekla: NEMAČKA, datum objavljivanja originalnog važećeg standarda: 11.08.2010.

FCI KLASIFIKACIJA

Grupa 1 – Ovčarski psi i psi terači stoke (osim švajcarskih pastirskih pasa), Sekcija: 1 – Ovčarski psi, Sa radnim ispitom

Dlaka

Pokrovna dlaka kratkodlakog varijeteta je gusta i pripijena, kratka na glavi, u unutrašnjosti ušiju, na prednjoj strani nogu, šapa i tabana. Malo je duža i gušća na vratu. Na zadnjoj strani butina dlaka stvara srednje duge „pantalone“. Kod dugodlakog varijeteta, pokrovna dlaka je duga i priljubljena uz telo, sa pramenovima na ušima i nogama i formira bujne „pantalone“. Rep ima pramenove koji padaju nadole. Dlaka je kratka na glavi, u unutrašnjosti ušiju, sa prednje strane nogu, na šapama i tabanima, a nešto duža i bujnija na vratu gde gotovo obrazuje grivu.

Boja

Dozvoljena je crna sa kestenjastim, braon i žutim do svetlosivim oznakama; nijansa crne, siva sa tamnijim nijansama, crnim sedlom i maskom. Neupadljive, male bele oznake na grudima i veoma svetla boja sa unutrašnjih strana je dozvoljena, ali nije poželjna. Greškama se smatra nedostatak maske, boja očiju koja varira od svelte do prodornih nijansi, svetle ili beličaste oznake na grudima i sa unutrašnjih strana, svetli nokti i riđi vrh repa. Poddlaka je svetlosive nijanse, nikako bela. Duga dlaka bez razvijene poddlake i duga meka dlaka su diskvalifikacione mane.

Budući odgajivači nemačkog ovčara i vlasnici koji žele da svog ljubimca predstave na izložbama o standardu rase mogu pročitati više na http://kinoac.edu.rs/rasepasa/